Dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

Bảng giá

Tên gói

V50
V100
V150
V200
V300
V400
V500
V1000
V2000
V3000
V5000
V10000

Giá tiền

200.000
300.000
360.000
400.000
560.000
720.000
800.000
1.200.000
2.000.000
2.400.000
3.500.000
5.000.000

VAT

20.000
30.000
36.000
40.000
56.000
72.000
80.000
120.000
200.000
240.000
350.000
500.000

Cộng

220.000
330.000
396.000
440.000
616.000
792.000
880.000
1.320.000
2.200.000
2.640.000
3.850.000
5.500.000

Ghi chú

1. Giá trên đã bao gồm VAT

2. Miễn phí sử dụng 18 mẫu có sẵn

3. Không cần thiết bị chữ ký số HSM, sử dụng chữ ký số USB Token để phát hành hóa đơn điện tử

4. Lưu trữ chữ ký số trên server, hỗ trợ ký nhanh, ký hàng loạt hóa đơn. Phân quyền cho nhiều user sử dụng

5. Hóa đơn không có hạn sử dụng, hóa đơn sử dụng trong năm còn thừa chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.

6. Lưu trữ hóa đơn tối thiểu 10 năm, đảm bảo backup toàn bộ hóa đơn đã phát hành, tra cứu trên trang ihoadondientu.com

7. Hỗ trợ kỹ thuật Online ngay lập tức khi xuất hóa đơn

Khuyến mãi

1. Khuyến mãi phí khởi tạo (trị giá 500.000 )

2. Miễn phí thiết kế khi sử dụng 18 mẫu có sẵn

3. Tặng phần mềm kế toán Online tại baocaothue.com

4. Miễn phí Kết nối được với các phần mềm kế toán, dữ liệu sau khi xuất hóa đơn được chuyển tự động vào phần mềm kế toán mà không cần bất kỳ thao tác gì

Hóa đơn điện tử

Mã số:04HGDL

Tiếng Việt

Mã số:0xanhEnglish

Song ngữ

Mã số:0camvuong

Tiếng Việt

Mã số:2timenglish

Song ngữ

Mã số:0xanhdam

Tiếng Việt

Mã số:hoasen

Song ngữ

Mã số:0xanhEnglish

Tiếng Việt

Mã số:viettel

Song ngữ

Mã số:0xanhkhungmoi

Tiếng Việt

Mã số:1cam

Tiếng Việt

Mã số:1tim

Tiếng Việt

Mã số:1xanh

Tiếng Việt

Mã số:1xanhla

Tiếng Việt

Mã số:2timenglish

Tiếng Việt

Mã số:5dovuong

Tiếng Việt

Mã số:5xanh

Tiếng Việt

Mã số:9bhcam

Tiếng Việt

Mã số:9bhtim

Tiếng Việt

Mã số:9bhxanh

Tiếng Việt

Mã số:9bhxanhla

Tiếng Việt

Mã số:bkavdo

Tiếng Việt

Mã số:bkavtim

Tiếng Việt

Mã số:bkavxanh

Tiếng Việt

Mã số:Den

Tiếng Việt

Mã số:do

Tiếng Việt

Mã số:hoasen

Tiếng Việt

Mã số:investment

Tiếng Việt

Mã số:nhieuts

Tiếng Việt

Mã số:solo

Tiếng Việt

Mã số:tron

Tiếng Việt

Mã số:viettax

Tiếng Việt

Mã số:viettel

Tiếng Việt

Thông tin liên hệ

.